Công ty TNHH Kĩ thuật Thương mại Công nghệ MVN

Công ty TNHH Kĩ thuật Thương mại Công nghệ MVN

/uploads/images/slide/banner.jpg

Hotline: 090 324 6884

Menu
Hotline Tìm kiếm
Bộ nguồn - 2902999 - UNO-PS/1AC/12DC/55W

Bộ nguồn - 2902999 - UNO-PS/1AC/12DC/55W

Giá: Liên hệ
Số lượng
 • Thông tin sản phẩm
 • Yêu cầu gửi báo giá
 • Bộ nguồn - 2902991 - UNO-PS/1AC/24DC/30W

  Bộ nguồn - 2902992 - UNO-PS/1AC/24DC/60W

  Bộ nguồn - 2902993 - UNO-PS/1AC/24DC/100W

  Bộ nguồn - 2902999 - UNO-PS/1AC/12DC/55W

  Bộ nguồn - 2904372 - UNO-PS/1AC/24DC/240W

  Bộ nguồn - 2902996 - UNO-PS/1AC/48DC/100W

            Power supply unit UNO
  TT      Order No                        Product Code
  1 2902991                 UNO-PS/1AC/24DC/ 30W
  2 2902992                  UNO-PS/1AC/24DC/ 60W
  3 2902993                 UNO-PS/1AC/24DC/100W
  4 2904376                 UNO-PS/1AC/24DC/150W
  5 2904372                 UNO-PS/1AC/24DC/240W
  6 2902994                 UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS
  7 2902995                 UNO-PS/1AC/48DC/ 60W
  8 2902996                 UNO-PS/1AC/48DC/100W
  9 2902997                 UNO-PS/1AC/12DC/100W
  10 2902998                 UNO-PS/1AC/12DC/ 30W
  11 2902999                 UNO-PS/1AC/12DC/ 55W
  12 2903000                 UNO-PS/1AC/15DC/30W
  13 2903001                 UNO-PS/1AC/15DC/ 55W
  14 2903002                 UNO-PS/1AC/15DC/100W
  15 2904371                 UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS
  16 2904374                 UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W
  17 2904375                 UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W

Các sản phẩm khác

090 324 6884