Phân biệt CB: MCB, MCCB, RCCB, RCBO, ELCB, MPCB, ACB, VCB

Khái niệm về CB? - Circuit  breaker là gì?

CB: (Circuit  breaker) hay CB điện là một tên gọi chung cho các thiết bị điện có chức năng chuyển mạch (đóng cắt). CB có thể đóng, cắt dòng điện trong điều kiện mạch bình thường cũng như trong các trường hợp xảy ra sự cố.

Tuy nhiên, các thiết bị như cầu chì, cầu dao điện đều có khả năng ngắt mạch bảo vệ mạch điện vậy câu hỏi đặt ra là CB có thể đồng nhất với cầu chì, cầu dao điện được không?

PHÂN LOẠI CB

MCB là gì?

MCB: (Miniature Circuit Bkeaker) là aptomat loại tép, thường có dòng cắt định và dòng cắt quá tải thấp (100A/10kA)

MCCB là gì?

MCCB: (moulded case circuit breaker) là aptomat khối, thường có dòng cắt ngắn mạch lớn (có thể lên tới 150kA)

RCCB là gì?

RCCB (Residual Current Circuit Breaker) là thiết bị chuyển mạch có chức năng nâng cao chống dòng rò (CB chống giật).

RCBO là gì?

RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection) là thiết bị chuyển mạch có khả năng chống dòng rò + bảo vệ quá dòng ( CB tích hợp 2 chức năng ).

ELCB là gì?

ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) là thiết bị chuyển mạch có khả năng chống dòng rò, thực chất là loại MCCB hay MCB bình thường có thêm bộ cảm biến dòng rò. Loại này vừa bảo vệ ngắn mạch, vừa bảo vệ quá tải, vừa bảo vệ dòng rò (CB tích hợp 3 chức năng). Có thể hiểu đơn giản như công thức sau:

     ELCB = RCCB + MCB(MCCB)

MPCB là gì?

MPCB (Motor Protection Circuit Breakers) là thiết bị chuyển mạch chuyên dụng cho động cơ. Các đặc tính của MPCB được thiết kế đặc biệt để bảo vệ động cơ, cho phép dòng vào nhưng ngăn chặn mọi tình trạng quá dòng (CB chuyên dụng cho động cơ). 

ACB là gì?

ACB (Air Circuit Breaker) là thiết bị chuyển mạch loại không khí ( Ở đây buồng dập hồ quang là không khí nhé). ACB là thiết bị không thể thiếu trong các Tủ hạ thế, tủ máy biến áp và tủ hòa đồng bộ máy phát điện ( phần điện nặng ).

VCB là gì?

VCB (Vacuum Circuit Breakers) là thiết bị chuyển mạch loại chân không ( Ở đây buồng dập hồ quang là chân không nhé). VCB là thiết bị đặc thù không thể thiếu trong các tủ trung thế, thiết bị này thường được tích hợp sẵn trong hệ thống Tủ trung thế RMU. Thiết bị này hoạt động được trong môi trường điện áp cao ( có thể lên tới xxx KV).