Công ty TNHH Kĩ thuật Thương mại Công nghệ MVN

Công ty TNHH Kĩ thuật Thương mại Công nghệ MVN

/uploads/images/slide/banner.jpg

Hotline: 090 324 6884

Menu
Hotline Tìm kiếm
Cầu đấu/PhoenixContact/3001501/UK 3 N - PHOENIX CONTACT

Cầu đấu/PhoenixContact/3001501/UK 3 N - PHOENIX CONTACT

Giá: Liên hệ

- Cầu đấu/PhoenixContact/3001501/UK 3 N

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, connection method: Screw connection, number of connections: 2, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, wid

- Nhà sản xuất: Phoenix Contact

- Mã đặt hàng: 3001501 // 1 số mã sản phẩm cầu đấu 

 

 

Số lượng
 • Thông tin sản phẩm
 • Yêu cầu gửi báo giá
 •  

  Order No. Product Code                                 Description
  3001501 UK 3 N Terminal block 2.5 mm², dòng 32A, rộng 5.2mm, màu xám
  3004362 UK 5N Terminal block 4 mm², dòng 41A, rộng 6.2mm, màu xám
  3004524 UK 6N Terminal block 6 mm², dòng 57A, rộng 8.2mm, màu xám
  3005073 UK 10 N Terminal block 10 mm², dòng 76A, rộng 10.2mm, màu xám
  3006043 UK 16 N Terminal block 4-16 mm², dòng 101A, rộng 12mm, màu xám)
  3006182 UIK 35 Terminal block 0.75-35 mm², dòng 125A, rộng 15.2mm, màu xám, có sẵn nắp che
  3009118 UKH 50 Terminal block 50 mm², dòng 150A, rộng 20 mm, màu xám, có sẵn nắp che
  3010013 UKH 95   Terminal block 35-95 mm², dòng 232A, rộng 25 mm, màu xám
  3010110 UKH 150   Terminal block 50-150 mm², dòng 309A, rộng 31 mm, màu xám, có sẵn nắp che
  3010217 UKH 240   Terminal block 70 - 240 mm², dòng 415A, rộng 36mm, màu xám, có sẵn nắp che
  3000611 USLKG 3 Ground terminal block 2.5 mm², đường kính dây 2.5mm², rộng 5.2mm, màu vàng-xanh
  441504 USLKG 5 Ground terminal block 4 mm², đường kính dây 4 mm², rộng 6.2mm, màu vàng-xanh
  442079 USLKG 6N Ground terminal block 6 mm², đường kính dây 6 mm², rộng 8.2mm, màu vàng-xanh
  3003923 USLKG10N Ground terminal block 10 mm², đường kính dây 10 mm², rộng 10.2mm, màu vàng-xanh
  443023 USLKG 16 Ground terminal block 16 mm², đường kính dây 16 mm², rộng 12mm, màu vàng-xanh
  3003020 D-UK 4/10 Cover for terminals, Nắp che cho cầu nối dây UK 3N, UK 5N, UK 6N, UK 10N, rộng 1.8mm, màu xám (UIK 35 trở lên có sẵn nắp che)
  3006027 D-UK 16 Cover for terminals, Nắp che cho UK16N, rộng 1.8mm, màu xám (UIK 35 trở lên có sẵn nắp che)
  1302215 TS-K Separating disk, Nắp để ngăn cách phần điện cho các bridge kế cận, không mất khoảng không gian
  3003224 ATP-UK   Partition plate, Nắp để ngăn cách phần điện và để phân biệt các nhóm terminal áp (UK), dày 1.5mm
  2770642 FBRN 10-5 N Fixed bridge for UK 3N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 3N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được
  203250 FBI 10-6 Fixed bridge for UK 5N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 5N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được
  203263 FBI 10-8 Fixed bridge for UK 6N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 6N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được)
  828734 UCT-TM 5 Zack marker strip for UK 3N, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 3N, MTK, 1 tấm dùng cho 72 cầu đấu
  828736 UCT-TM 6 Zack marker strip for UK 5N, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 5N, 1 tấm dùng cho 60 cầu đấu
  828740 UCT-TM 8 Zack marker strip for UK 6N, Nhãn trắng cho cầu đấu UK 6N, URTK/S, 1 tấm dùng cho 42 cầu đấu
  829142 UCT-TM 10 Zack marker strip for UK 10N, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 10N, 1 tấm dùng cho 36 cầu đấu

   

   

Các sản phẩm khác090 324 6884