Công ty TNHH Kĩ thuật Thương mại Công nghệ MVN

Công ty TNHH Kĩ thuật Thương mại Công nghệ MVN

/uploads/images/slide/banner.jpg

Hotline: 090 324 6884

Menu
Hotline Tìm kiếm
Nguồn TRIO - Power supply unit - TRIO-PS/1AC/24DC/ 2.5 - 2866268 - Phoenix contact

Nguồn TRIO - Power supply unit - TRIO-PS/1AC/24DC/ 2.5 - 2866268 - Phoenix contact

Giá: Liên hệ

Tên sản phẩm: Nguồn Trio

Nhãn: Phoenix contact

Mã sản phẩm: 2866268

Nguồn TRIO - Power supply unit - TRIO-PS/1AC/24DC/ 2.5 - 2866268 - Phoenix contact

PHOENIX CONTACT / Nguồn TRIO - Power supply unit /

Số lượng
 • Thông tin sản phẩm
 • Yêu cầu gửi báo giá
 • 1 số mã sản phẩm tiêu biểu. 

                     Power supply unit TRIO
  TT Order No                    Product Code
  1 2866475             TRIO-PS/1AC/12DC/ 5
  2 2866488             TRIO-PS/1AC/12DC/10
  3 2866268             TRIO-PS/1AC/24DC/ 2.5
  4 2866310             TRIO-PS/1AC/24DC/ 5
  5 2866323             TRIO-PS/1AC/24DC/10
  6 2866381             TRIO-PS/1AC/24DC/20
  7 2866491             TRIO-PS/1AC/48DC/ 5
  8 2866501              TRIO-PS/1AC/48DC/10
  9 2902646              TRIO-PS/1AC/5DC/10
  10 2866462              TRIO-PS/3AC/24DC/ 5
  11 2866459              TRIO-PS/3AC/24DC/10
  13 2866394              TRIO-PS/3AC/24DC/20
  14 2866404              TRIO-PS/3AC/24DC/40
       
       

Các sản phẩm khác090 324 6884